Hub Noord-Brabant
 

Ondersteuning op maat voor elk kind

Onze leerlingen vragen om een specifiek onderwijsaanbod dat optimaal aansluit bij hun mogelijkheden. Voor een aantal leerlingen geldt dat er naast onderwijs ook zorg nodig is. Ook daarin voorzien de scholen van Hub Noord-Brabant. Binnen elke school is een team van specialisten actief zoals een orthopedagoog, een logopedist, een maatschappelijk werker, een intern begeleider, een jeugdarts en een fysiotherapeut.

Onze aanpak maakt het mogelijk om de ondersteuning precies af stemmen op de behoefte van de leerling, dat is een continu proces. Uitgangspunt is dat leerlingen, waarbij de ontwikkeling stagneert, zo snel mogelijk op school en/of in de thuissituatie de nodige extra ondersteuning krijgen.