Hub Noord-Brabant
 

Structuur en veiligheidsgroep 

Er zijn leerlingen met een dermate complexe problematiek waarvoor het huidige (reguliere of speciale) onderwijsaanbod niet toereikend is. Crisissituaties treden op en leerlingen dreigen geheel of gedeeltelijk thuis of op een woongroep te komen, zonder onderwijs. Voor deze leerlingen is op de locatie Rosmalen van Hub Noord-Brabant de structuur- en veiligheidsgroep (de SV groep) ingericht. Er zijn structureel een leraar vanuit Hub Noord- Brabant en een begeleider van Cello aanwezig. Er wordt een veilige en gestructureerde omgeving geboden en toegewerkt naar plaatsing in een meer reguliere groep. Ook is crisisopvang mogelijk. De plaatsingen zijn in principe altijd tijdelijk, met als doel terugplaatsing binnen de reguliere onderwijssetting.

Hub Noord-Brabant heeft de SV-groep samen met de zorgpartners Cello en Kleur ontwikkeld. Gezamenlijk zijn ook andere onderwijs-zorgarrangementen opgesteld die zijn in te zetten nadat gangbare procedures, oplossingen en samenwerkingsvormen ontoereikend zijn gebleken.

De arrangementen naast de SV-groep zijn:

  • Opbouw van onderwijs
  • Zorg in de klas
  • De Praktijk
  • Ambulant.

Samenvattend zijn de hiervoor genoemde arrangementen bedoeld voor:

  • Leerlingen die dreigen uit te vallen uit het onderwijs binnen de reguliere setting op de scholen van Hub Noord-Brabant .
  • Jeugdigen binnen Cello, Kleur of andere instanties die geen onderwijs (meer) ontvangen, maar nog wel kunnen profiteren van het onderwijsaanbod.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het aanmeldteam: 

Naam Functie
Mw. Minke Laeven, 073 - 5212752 Orthopedagoog