Hub Noord-Brabant
 

Bewegingsonderwijs 

Rots & Water?

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes.Het is een programma ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids-programma. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans getraind. Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s.

MRT  - Motorisch Remedial Teaching 

Eigenlijk is MRT niets anders dan het extra hulp bieden bij de bewegingsopvoeding. 

Zoals ook voor de cognitieve vakken (lezen, rekenen ed.) hulp bestaat, bestaat dit ook voor het bewegingsonderwijs. 

MRT biedt extra hulp aan leerlingen met: 

  • Een bewegingsachterstand
  • Concentratiemoeilijkheden
  • Bewegingsonrust
  • Weinig zelfvertrouwen (bij bewegen)
  • Problemen met de fijne motoriek 

Wanneer krijgt uw kind MRT? 

Uit de motorische screening in het begin van het jaar blijkt dat sommige leerlingen extra aandacht verdienen ten opzichten van hun houding en gedrag. Dit zijn leerlingen die tijdens groepslessen bewegingsonderwijs onvoldoende aansluiting hebben bij de groep. Of het zijn leerlingen die bij een specifieke bewegingsactiviteit uitvallen of extra hulp nodig hebben (bv. Vangen, mikken, evenwicht ed.).

MRT Proces

Nadat besloten is welke leerlingen MRT krijgen wordt er een handelingsplan opgesteld. Dit doet de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hierin staan de specifieke doelen en hoe hieraan gewerkt wordt tijdens de MRT. Dit handelingsplan wordt teruggekoppeld naar de ouders/verzorgers voor de MRT start. Na de MRT periode worden de doelen geëvalueerd en weer teruggekoppeld met de ouders/verzorgers. 

Een MRT periode duurt gemiddeld 6 weken. Hierin kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Iedere periode opnieuw wordt bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor de MRT. 

De MRT lessen vinden plaats op de woensdag in de gymzaal. Afhankelijk van de doelen van de leerlingen worden de groepjes samen gesteld. 

De lessen kunnen per 2 tal of in grotere groepjes zijn. 

Naast de oefeningen in de zaal worden er adviezen gegeven aan de groepsleiding met betrekking tot zithouding en andere verwante zaken. 

Vragen

Voor vragen omtrent bewegingsonderwijs of motorisch remedial teaching kunt u op maandag en dinsdag terecht bij onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Cindy de Grund