Hub Noord-Brabant
 

Nieuws uit VSO 2B

Even voorstellen…
Wij zijn VSO2B. Onze leerlingen zitten in de eindgroep en dat betekent dat er veel leerlingen al stage lopen of zich gaan oriënteren op stage middels werken op locatie.

Er zijn leerlingen die bijvoorbeeld stage lopen bij het Kruidvat, in de ouderenzorg, bij een hovenier, de natuurtuin, Staatsbosbeheer en Hebbes (Cello). 

We hebben 15 leerlingen in de klas. Zes meiden en negen jongens. Iedere leerling is anders. We hebben jongens en meisjes met verschillende geloofsovertuigingen, achtergronden, eetgewoontes, meningen, gebruiken, waarden en normen. Dat botst wel eens en het is juist onze taak om samen één groep te vormen. Respect voor elkaar vinden we in onze klas erg belangrijk.

Maar ook ervaringen uitwisselen over stage en werkervaring. Elkaar helpen en ondersteunen. Gebruik maken van elkaars sterke punten. Meer verantwoordelijkheid kunnen dragen en meer inspraak in wat je zelf nog graag wil leren. 

Kortom een goede voorbereiding op werken en de weg naar zelfstandigheid. En daar dragen wij als juffen (Gabi, Romy, Keete en Yvonne) en het Dienstencentrum (Mieke) graag een steentje aan bij! 
Groetjes VSO2B


 

In de eindgroep bereiden we ons voor op stage en werk

Koken
Op de HUB Boxtel geven we verschillende praktijkvakken, een hiervan is koken. Dit doen we om zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen en de werknemersvaardigheden te oefenen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een branche koken certificaat te behalen. 
Tijdens deze lessen wordt ingestoken op het leren van kooktechnieken. Ook komen er verschillende snijtechnieken aan bod. Tot slot wordt uitgelegd hoe je om moet gaan met verschillende keukenattributen.
We willen de leerlingen bewust maken van de dingen die ze eten. Zo worden er gerechten gemaakt waarbij de leerlingen kennismaken met verschillende etenswaren en combinaties van smaken. En natuurlijk mag er aan het eind van de les geproefd worden!


Tuin
Op de HUB Boxtel geven we verschillende praktijkvakken, een hiervan is tuin. 
Leerlingen worden door dit praktijkvak  voorbereid op stage of werk. Zo leren ze namen van materialen, weten ze de functie van de materialen en kunnen ze hier mee omgaan. 
De leerlingen krijgen verschillende opdrachten als het knippen van takken, houtsnipperen, blad blazen, stekken, kanten, etc. Er is een ruim aanbod in werk en leren omgaan met verschillende materialen en tuingerei. 
 
Interne Stage en leren op locatie
In de eindgroep VSO staat onder andere het voorbereiden op van stage centraal. Dit om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst. Door stage krijgen de leerlingen werkervaring. Ze leren op school middels interne stage al vaardigheden die te maken hebben met afspraken, werken, samenwerken en volhouden. Taken als kantinedienst, telefoon opnemen, poortwacht, was verzorgen, koffierondje en onderhoud schoolplein vallen onder interne stage. Ook klusjes doen met onze conciërge valt hieronder.
Bij leren op locatie gaan leerlingen op een locatie buiten de school ervaring opdoen. Een aantal van onze leerlingen gaat naar het Wereldhuis. Dat is een verzorgingshuis. Of Plameco. Dat is een bedrijf dat plafonds maakt. Ook gaan de leerlingen naar locaties kijken als een bouwmarkt, tuincentrum, autobedrijf, camping, kinderboerderij en dergelijke. De leerlingen worden zich meer bewust van hun kwaliteiten en voorkeur in werk.  

Stage
Wanneer de leerlingen stage gaan lopen komt er vanuit het Dienstencentrum een begeleider die een arbeidsinteressetest afneemt. Deze begeleider gaat kijken welke stage past en regelt alles wat te maken heeft met stage als contact leggen, afspraken maken, gesprek met ouders, school en stage. Noem maar op. De stagebegeleider gaat ook mee naar de stageplek om te kijken. De leerlingen krijgen een stagemap mee om hierin op te schrijven welke taken ze moeten doen en in te vullen hoe het is gegaan.