Hub Noord-Brabant
 

Leerlingen

De leerlingen van onze scholen zijn kinderen en jongeren met complexe ontwikkelings- en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De onderwijskundige indeling is afgestemd op de doelgroep.

Het merendeel van de leerlingen heeft een verstandelijke beperking waardoor hun ontwikkeling op verschillende ontwikkelingsterreinen anders en vaak vertraagd verloopt. Een aantal van hen functioneert cognitief op een zeer laag niveau zodat er naast onderwijs ook zorg nodig is. Daarnaast is er een groep leerlingen die cognitief voldoende is toegerust maar waarbij de gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornis het leren en ontwikkelen op school ernstig belemmert.