Hub Noord-Brabant
 

Onderwijsaanbod

Het onderwijsprogramma binnen Hub Boxtel is gebaseerd op de inhoud van de Wet Kwaliteit (V)SO. Hierin worden de kerndoelen voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs omschreven. Alle leerlingen van de school krijgen in principe de schoolse vakken als lezen, rekenen en schrijven aangeboden. Dit gebeurt op het ontwikkelingsniveau van de leerling en wordt aangeboden zo lang het past binnen zijn of haar individuele mogelijkheden. Indien de ontwikkeling op deze cognitieve terreinen stagneert of stopt richt het programma aanbod zich op het in stand houden en onderhouden van het behaalde niveau.  Het programma  gericht op de ontwikkeling  van praktische vaardigheden wordt in deze fase uitgebreid en geïntensiveerd.