Hub Noord-Brabant
 

Vakgebieden

De inhoud van het onderwijs in het SO.

Het leerstof-aanbod wordt bepaald op basis van het ontwikkelingsprofiel van de leerling. Dit profiel bevat de leerroute en ondersteuningsbehoefte die passend is bij de mogelijkheden van de leerling en leidt naar de verwachte uitstroombestemming. De doelen van de leerroute bepalen het onderwijsprogramma. We gebruiken verschillende onderwijsmethoden om aan  de gestelde doelen te werken.

De leer- en vormingsgebieden in het SO zijn:

 • Sociale vaardigheden
 • Nederlandse taal en communicatie
 • Lezen en spelling
 • Schrijven
 • Rekenen en wiskunde
 • Bewegingsonderwijs en zwemmen
 • Wereldoriëntatie en Verkeer
 • Creatieve vorming
 • ICT

De inhoud van het onderwijs in het VSO

Voor iedere leerling wordt bij toelating een ontwikkelingsperspectief en uitstroombestemming bepaald die jaarlijks in overleg met ouders wordt geëvalueerd en bijgesteld. In het VSO bepaald de leerroute en ondersteuningsbehoefte mede de lek waar een leerling naar kan uitstromen als zij de school verlaten. Dit varieert van uitstroom naar (arbeidsmatige) dagbesteding en het werken in een beschermde werkomgeving tot het werken in het vrije bedrijf. Het onderwijs programma is daarom ook afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen.

Aangezien voor veel leerlingen de school eindonderwijs is, wordt er veel geïnvesteerd in het voorbereiden van de leerling op een toekomstige werkplek. Dit gebeurt onder meer door praktijkvakken en stage en altijd in overleg met ouders, gemeenten en diverse instanties als b.v. het UWV, , bedrijven en  zorginstellingen in de omgeving.

De leer- en vormingsgebieden in het VSO zijn:

 • Sociale vaardigheden, burgerschap en zelfredzaamheid
 • Nederlandse taal en communicatie
 • Technisch lezen en begrijpend lezen
 • Engels
 • Schrijven
 • Rekenen en wiskunde
 • Bewegen en sport
 • Wereldoriëntatie en verkeer
 • ICT
 • Huishoudkunde, koken
 • Techniek
 • Tuinbouw
 • Arbeidstraining