Hub Noord-Brabant
 

Onze school

Hub Noord-Brabant, locatie Boxtel, is een school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Leerlingen die onze school bezoeken hebben veel moeite met leren vanwege hun specifieke situatie, zoals:

  • Beperkte ontwikkeling- en leermogelijkheden
  • Psychosociale en emotionele ontwikkeling
  • Functieontwikkeling

Onze leerlingen hebben niet alleen moeite met lezen, taal en rekenen maar vragen ook ondersteuning bij alledaagse vaardigheden als zelfstandig activiteiten uitvoeren, je geconcentreerd op je werk kunnen richten, jezelf kunnen houden aan regels en afspraken, omgaan met anderen. Deze vaardigheden leren onze leerlingen beheersen na veel en systematisch oefenen. Ons onderwijs programma is aangepast aan de grote verschillen die er bestaan tussen de mogelijkheden van de leerlingen. Onze school wordt bezocht door leerlingen van 4 tot 20 jaar die woonachtig zijn in Boxtel en omgeving. De school heeft twee afdelingen, SO en VSO. Leerlingen tot ongeveer 12 jaar zitten in één van de SO-groepen, oudere leerlingen worden afhankelijk van hun leeftijd geplaatst in de SO/brugklas of één van de VSO-groepen.Hub Noord-Brabant, locatie Boxtel is een nevenlocatie van Hub Noord-Brabant, locatie Stedelijk VSO te Rosmalen.