Hub Noord-Brabant
 

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Daarom vragen wij u naar school te komen wanneer er volgens u iets niet goed is gegaan. De school probeert dat zo goed mogelijk op te lossen of indien nodig te verbeteren.

We hanteren de volgende procedure:

  • Als iemand een klacht heeft, dient hij/zij in eerste instantie mondeling contact op te nemen met de betrokken persoon binnen de school.
  • Is dat niet mogelijk of wordt het probleem niet voldoende opgelost, dan kunt u bij de directie terecht.
  • Is daarna het probleem of de klacht onvoldoende opgelost, dan kunt u het probleem of de klacht schriftelijk melden bij het bevoegd gezag, de Stichting Hub Noord-Brabant.
  • Wanneer de klacht niet opgelost kan worden is het mogelijk de klacht schriftelijk bij een onafhankelijke (externe) klachtencommissie neer te leggen.

Een uitvoerige omschrijving van de klachtenregeling vindt u hier.