Hub Noord-Brabant
 

Ouders

We vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en ouders/verzorgers.

Een goede vertrouwensbasis over en weer is noodzakelijk. Ouders/verzorgers worden actief betrokken bij het samenstellen van het handelingsplan van hun kind en de praktische gang van zaken binnen de school. 

Dat begint bij de toelating van het kind tot de school tot en met het moment waarop hij/zij de school verlaat.

Net als de leerkrachten spelen ook de ouders een zeer belangrijke rol in het onderwijs aan de leerlingen. Voor de opvoeding van het kind naar volwassenheid zijn ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk.

Een goede samenwerking is dus van belang. Gezin en school dienen in elkaars verlengde te liggen. Ook thuis moet het bevorderen van het zelfvertrouwen van het kind op de eerste plaats komen. 

Tussen “teveel laten doen” en “alles voor ze doen” moet een juiste middenweg gevonden worden.

Belangstelling voor wat het kind op school geleerd heeft, is belangrijk. Anderzijds is het ook belangrijk om binnen de groep op de hoogte te zijn van wat er thuis speelt, zodat uw kind beter begrepen wordt.

Laagdrempeligheid is een van de voorwaarden voor het binnen ons onderwijs zo noodzakelijke wederzijds vertrouwen tussen ouders en school. We proberen het open karakter van de school daarom ook te onderstrepen door een uitnodigende houding.