Hub Noord-Brabant
 

De ouderraad

Hub Boxtel kent een eigen ouderraad welke wordt gezien als een schakel tussen de ouders en de school op diverse gebieden, waarin het kind steeds centraal staat. De ouderraad verleent zijn medewerking bij activiteiten als Sinterklaas, Kerstmis, schoolreis, excursies, sportdagen en andere festiviteiten.

Eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waarbij de ouderraad rekening en verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid.

Voor een goed functioneren van de ouderraad wordt per kind per schooljaar een financiële bijdrage gevraagd. Deze wordt jaarlijks vastgesteld. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, is deze zeer gewenst en noodzakelijk. Zonder deze bijdrage kunnen een aantal leuke dingen, waarin de ouderraad een ondersteunende of organiserende rol heeft niet meer georganiseerd worden.