Hub Noord-Brabant
 

Zorg voor leerlingen

Binnen onze school is een team leerlingenzorg actief met daarin: orthopedagogen, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkende, fysiotherapeuten en logopedisten. Het team leerlingenzorg werkt nauw samen met elkaar, zodat de begeleiding en zorg zoveel mogelijk op de individuele leerling afgestemd kan worden.
 

 'Zorgen moet je doen, niet maken' 

Binnen de leerlingenzorg kennen we leerlingbesprekingen en speciale leerlingbesprekingen. In deze overlegmomenten worden alle bijzonderheden besproken. Ook wordt 2 keer per jaar de klas van uw zoon/dochter besproken in de groepsbespreking. Hierin wordt onder andere het vastgestelde ontwikkelingsperspectief van de leerling geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
De bijstellingen worden vervolgens weer in de Commissie van Begeleiding besproken. De ontwikkeling van de leerlingen wordt volgens vaste afspraken binnen het team nauwlettend gevolgd.