Hub Noord-Brabant
 

 Intern begeleiders

De taak is om de voortgang van de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling te bewaken en te verbeteren. Verder ontwikkelen van de inhoud van het leerlingvolgsysteem, toetsen van leerlingen op het gebied van de didactische vaardigheden zoals lezen en rekenen, coaching van leraren bij specifieke onderwijsinhoudelijk vragen en onderzoek naar verbetering en of vervanging van methodieken, behoren ook tot de taken.