Hub Noord-Brabant
 

 Logopedie 

Leerlingen worden voor logopedie aangemeld door de orthopedagoog, de leraar of door ouders. De hulpvraag kan liggen op het gebied van taal, spraak, (ondersteunende) communicatie, communicatieve (basis)voorwaarden (luisterhouding, beurtwisseling, contact maken), stem, gehoor, eet- en drinkproblematiek en/of problemen in de sensorische informatieverwerking. Naar aanleiding van de hulpvraag zal onderzoek, screening en observatie plaatsvinden. Hierna wordt bekeken of logopedische behandeling al dan niet zal starten, in welke vorm en met welke doelen individueel, in (kleine) groepen of in de klas plaatsvinden, afhankelijk van de doelstelling.
 
In overleg met de ouders en leraar wordt bekeken welke vorm van logopedie wenselijk is en wordt het behandelverloop regelmatig geëvalueerd. Het streven is dat de leerlingen hetgeen ze geleerd hebben, in de alledaagse situatie gaan gebruiken. De logopedist is daarom ook momenten in de klas aanwezig om deze doelen tijdens een groepsactiviteit te stimuleren. Er is tevens sprake van multidisciplinaire samenwerking met de orthopedagoog en fysiotherapeut.
De logopedist wordt ook ingezet voor scholing of coaching van leraren en/of ouders. Zo worden er bijvoorbeeld zowel voor de klassenleiding, als voor ouders gebarencursussen aangeboden om de ondersteunende gebaren te leren.