Hub Noord-Brabant
 

 Maatschappelijk werk

Bij de aanmelding van de leerlingen draagt de school- maatschappelijk werkende zorg voor de noodzakelijke gegevens, betreffende het functioneren van het kind in het gezin. Dit gebeurt door een huisbezoek en het invullen van het gezinsrapport. De schoolmaatschappelijk werkende is lid van de Commissie voor de Begeleiding van de school. Hij is in dienst bij MEE en is voor deze taken verbonden aan onze school. Zijn naam is Dhr. H. Timmermans.
 
Als ouders, leraren of leden van de Commissie vragen hebben over een leerling, kan de maatschappelijk werkende ingeschakeld worden om deze te beantwoorden. Daarnaast is er op onze school ook een maatschappelijk werkende in eigen dienst. Zijn naam is Harrie Gloudemans. In principe is hij op maandag op onze school aanwezig. Tot zijn taken behoren advies geven aan ouders bij specifieke vragen over opvoeding, gezinssituatie, e.d. Ook biedt hij ondersteuning bij invulling van diverse formulieren zoals bijvoorbeeld, indicatie aanvragen. Hij zorgt voor bemiddeling in probleemsituaties tussen school en ouders op verzoek van één of beide betrokkenen, waar nodig is hij aanwezig op ouderavonden, hij neemt deel aan de speciale leerlingbesprekingen en geeft adviezen aan leraren met een specifieke hulpvraag.
 
Zo nodig kan de schoolmaatschappelijk werkende aan de ouders informatie verstrekken over:
         vrijetijdsbesteding zoals clubs, kampen, enz.
         mogelijkheden naschoolse opvang
         mogelijkheden van ondersteuning aan ouders
         opvoedingsvragen
         indicatie voor PGB (Persoonsgebonden Budget)
 
Naast de hierboven vermelde ondersteuning kunnen ouders met hun vragen ook terecht bij MEE. MEE is er voor iedereen met een beperking en is een betrouwbaar adres voor ouders.
Contactgegevens van de verschillende vestigingen vindt u op www.meedemeentgroep.nl