Hub Noord-Brabant
 

 Motorische Remedial Teaching

Dit  is extra gymles voor leerlingen die moeite hebben met de bewegingsvaardigheden die in de gewone gymlessen worden aangeboden. Bepaalde vaardigheden worden in kleine groepjes gericht geoefend.
Doel van de MRT is het (gedeeltelijk) inlopen van de bewegingsachterstand. Naar aanleiding van een hulpvraag kan besloten worden om deze extra begeleiding in te zetten. De fysiotherapeute is hier ook bij betrokken en heeft hierin een adviserende taak