Hub Noord-Brabant
 

 Inzet van PGB in de klas

Het komt voor dat ouders extra ondersteuning in de vorm van externe begeleiding voor hun kind willen inzetten op school op basis van een Persoonsgebonden Budget. Uiteraard staan wij hiervoor open. Om te voorkomen dat wij binnen de school allerlei verschillende instanties en begeleiders in de klassenkrijgen, hebben wij hieromtrent met onze buren, Zorginstelling Cello, afspraken gemaakt. Wij geven er de voorkeur aan om externe begeleiders vanuit deze zorgaanbieder in te zetten op onze school. De inzet van externe begeleiding geschiedt echter uitsluitend na overleg met de psycholoog van de afdeling en natuurlijk de ouders.