Hub Noord-Brabant
 

Specifieke begeleiding voor leerlingen met autisme 

Binnen onze school is veel expertise opgebouwd in het geven van onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis met zeer uiteenlopende niveaus tot zelf een gemiddelde intelligentie. In de loop der jaren hebben veel ASS-leerlingen met een relatief hoog intelligentieniveau onderwijs genoten op onze school. Samen met de ouders en de klassenleiding wordt er gezocht naar de beste weg om het autistische kind te begeleiden. We streven ernaar om niet geïsoleerd te werken in de individuele begeleiding, maar willen kennis en ervaring uitwisselen met andere betrokkenen. Wij zijn van mening dat het merendeel van de ASS-leerlingen goed kan functioneren in de reguliere klassen van onze school. Voor een enkeling waar dit niet haalbaar of gewenst is wordt binnen de school naar een andere passende mogelijkheid gezocht.