Hub Noord-Brabant
 

Computeronderwijs en ICT

In de klassen werken leerlingen regelmatig met een computer. De computer wordt voornamelijk ingezet voor educatief (remediërend) gebruik, informatie opzoeken en voor vrijetijdsbesteding (spelletjes).

 

 Alle klassen zijn voorzien van touchscreens, waarmee verschillende lesactiviteiten interactiever worden aangeboden. Onze leraren en onderwijsassistenten zijn geschoold in het gebruik van het digibord. We zijn bezig met een iPad Pilot binnen onze school om te bekijken welke meer waardet ablets kunnen hebben voor goed onderwijs aan onze leerlingen.