Hub Noord-Brabant
 

Rekenen

Basisvaardigheden  
De jonge leerlingen in de onderbouw starten met de rekenbasisvaardigheden als voorbereiding op het aanvankelijk rekenonderwijsAspecten die aan bod komen zijn lichaamsbesefkleurenkennis,    hoeveelheids- ordenings- en positionele begrippen, tijdsbesef, meten en wegen, kennismaking met geldtellen en getallenlijn. Er  wordt veel gewerkt binnen de eigen klas met verschillende ontwikkelingsmaterialen en speel-/leersituatiesMiddels observatie en screening wordt bekeken wanneer er gestart kan worden met aanvankelijk rekenen.

Aanvankelijk  en voortgezet rekenen 


Binnen het rekenonderwijs bieden wij de rekenleerstof in kleine overzichtelijke stapjeswaar mogelijk gekoppeld aan de praktijkRekendeelgebieden die aan bod komen zijn: getalbegriprekenbewerkingen, geld, tijd, meten & meetkunde. Er wordt gewerkt met de methoden:“Rekenboog en Maatwerk.