Hub Noord-Brabant
 

Schrijven

Ook wordt er structureel aandacht besteed aan het schrijfonderwijs. Voor de jonge leerlingen wordt het voorbereidend schrijven aangeboden met programmazoals ”Bewegen zonder pen en Schrijfkriebels.Vervolgens wordt de methode “ Schrijven leer je zo” gebruikt voor het aanvankelijk en voortgezet schrijven. Alle leerlingen leren op deze wijze het blokschrift lezen, schrijven en toepassen. De methode biedt specifiek aandacht aan de schrijfwijzvan de letter, het tempo, de grootte, de schrijfhouding en toepasbaarheid.