Hub Noord-Brabant
 

Wereldoriëntatie

Bij wereldorntatie kiezen wvoor de werkvorm thematisch werken. Door twerken in verschillendegroepjes bestaat er een mogelijkheid om tkiezen voor begeleide instructie, creatieve en zelfstandigeverwerking. Op deze wijzwordt de autonomie van de leerlingen vergroot en is er meer differentiatie, diepgang en samenhang mogelijkDe leerlingen werken middels een planbord aan taken die zij zelf kiezen. Er wordt gebruik gemaakt van de methoden "Leefwereld", "Wijzer door de tijd" en "Wijzer door de ruimte".