Hub Noord-Brabant
 

Schooltijden

Schooltijden SO (Voor SO leerlingen valt de ochtendpauze binnen de reguliere schooltijden)
  ochtend middag
Maandag 08.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag 08.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 08.45 - 12.30 uur  
Donderdag 08.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 08.45 - 12.15 uur 13.00 - 15.00 uur
     
Schooltijden VSO
  ochtend middag
Maandag 08.40 - 10.30 uur                10.45 - 12.15 uur 12.45 - 15.00 uur
Dinsdag 08.40 - 10.30 uur                10.45 - 12.15 uur 12.45 - 15.00 uur
Woensdag 08.40 - 10.30 uur                10.45 - 12.30 uur  
Donderdag 08.40 - 10.30 uur                10.45 - 12.15 uur 12.45 - 15.00 uur
Vrijdag 08.40 - 10.30 uur                10.45 - 12.15 uur 12.45 - 15.00 uur

Als uw zoon/dochter ziek is of te laat of een andere reden dat met verzuim te maken heeft, dan kunt u de school tussen 08.00 uur en 09.00 uur bellen om de melding door te geven. 

U kunt dan naar de administratie bellen tel: 073-5212752
 
Ongeoorloofd ziekteverzuim zijn wij verplicht te melden aan de GGD en Leerplicht.
In de wet is vastgelegd hoeveel uren onderwijs leerlingen moeten volgen. In deze uren bieden wij een onderwijsaanbod dat leerlingen in staat stelt uit te stromen naar een passende vervolgplek.
Wij vinden het dus heel belangrijk dat leerlingen naar school komen.