Hub Noord-Brabant
 

De medezeggenschapsraad (MR):
een belangrijk adviesorgaan

Elke school beschikt over een Medezeggenschapsraad. Als het gaat om belangrijke beslissingen die het schoolbestuur moet nemen voor de school, moet de MR instemming of advies geven.
Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden.  

De ouders stellen zich voor:


Mijn naam is Alexander van Ewijk, getrouwd met Carine en vader van twee kinderen. Mijn dochter Annabel gaat naar regulier onderwijs en mijn zoon Sjoerd is gebaat bij speciaal onderwijs en zit alweer een aantal jaren op zijn plek op Hub locatie Rosmalen. Wat mij gedurende die jaren telkens weer opvalt aan de school is de grote betrokkenheid van directie en personeel, waarbij eenieder het wel en wee van de kinderen centraal zet. Sinds een aantal jaar ben ik lid van de Medezeggenschapsraad.

 
"Hallo, mijn naam is Daphne Geeris en ik ben de moeder van Goos en Nanna. Nanna zit op het regulier onderwijs. Goos heeft Down Syndroom en gaat alweer een aantal jaar naar Hub Rosmalen. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het prettig vind om betrokken te zijn bij de scholen van mijn kinderen en te weten wat daar allemaal speelt".
   
Mijn naam is Miranda Goossens, moeder van Carmen (afd. VSO Hub Rosmalen) en Raúl (regulier onderwijs). Sinds 2,5 jaar ben ik betrokken als lid van de MR en GMR. Het is fijn om te ervaren dat school de mening van ouders heel belangrijk vindt. 
Ik ben Elli van Hoeydonck, oorspronkelijk Belgische en gelukkig getrouwd met een Italiaan. We hebben elkaar leren kennen in Den Bosch en wonen hier al geruime tijd. 
Jarno is onze oudste zoon en gaat naar de Hub locatie Molenhoek. Hij heeft al veel vaardigheden bijgeleerd en gaat met plezier naar school! We hopen dat dit zo blijft, en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Door o.a. bij de MR mee te denken over wat belangrijk is voor de leerlingen om tot een zo goed mogelijke ontwikkeling te komen, en hoe de school 'gezond' verder kan. Ik ben pas begonnen met mijn ouderbijdrage aan de MR, en kan hier zelf vast ook nog veel leren. Maar als jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie me aanspreken, dan zal ik het meenemen tijdens onze vergaderingen!
 

Nieuw: Anneke de Wit, moeder van Zoe Adelmeijer

Ik ben Anneke de Wit en moeder van Jason, Zoë en Len. Zoë heeft het downsyndroom en zit op de Hub Rosmalen. Ik denk graag mee om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Daarnaast vind ik het belangrijk om als ouder mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op de leerlingen.
 

 De personeelsleden stellen zich voor:
 

Mijn naam is Wendy Hoefnagels, groepsleerkracht in de bovenbouw afdeling van Hub Rosmalen en voorzitter van de MR. Ik ben 7 jaar werkzaam geweest in het Regulier Onderwijs en heb zo’n 12 jaar geleden de overstap gemaakt naar het Speciaal Onderwijs, waar ik mijn hart verloren heb aan ‘onze’ leerlingen.

De passie waarmee onze collega’s werken en positief met hun ouders meedenken over de ontwikkeling van onze leerlingen maakt deze school en stichting voor mij uniek en ik ben dan ook heel trots om daar onderdeel van te mogen zijn.

Ik werk twee dagen op de Hub en daarnaast ben ik gelukkig getrouwd en moeder van 3 kinderen.

Ik vind het fijn om mee te mogen denken binnen de MR van onze school over het beleid dat we samen vorm geven. Goed luisteren naar wat collega’s en ouders aangeven en daarbij in het belang van de school en vooral onze kinderen mee kunnen denken over wat de beste keuze is om ze hier op school een veilige en leerzame tijd te mogen bieden.

Mijn naam is Ivonne van Dijk. Ik ben leerkracht in de structuurklas van de leerklassen van Hub Rosmalen. Sinds 2003 ben ik werkzaam binnen Hub Noord-Brabant.
 
Mijn interesse voor de MR werd gewekt toen de vraag werd gesteld of er medewerkers waren die graag mee wilden denken over de gang van zaken binnen de school. Sinds augustus 2013 mocht ik als secretaris deelnemen binnen de MR. De belangrijkste taak die ik vervul binnen de MR, is vertegenwoordiger van het team, daarnaast stel ik samen met de voorzitter de agenda op en verzorg ik de notulen.
Ik ervaar de MR als een betrokken groep waarin serieus omgegaan wordt met de belangen en ontwikkeling van de leerlingen en de ontwikkelingen binnen onderwijsland. Mocht er iemand vragen hebben dan mag er altijd contact opgenomen worden met mij. 
 
Mijn naam is Claudia Vera, getrouwd en moeder van twee meiden. Samen met mijn gezin ben ik woonachtig in Rosmalen. In 1995 ben ik gestart als leerkracht. Eerst in het reguliere onderwijs en in 2009 met veel enthousiasme de overstap gemaakt naar Hub Noord Brabant locatie Rosmalen. Momenteel werk ik met veel plezier op de bovenbouw van onze leerafdeling. 
 
Enkele jaren geleden heb ik gedurende 5 jaar deelgenomen als ouder in de MR van de school van mijn kinderen. Een logisch vervolg was de MR van mijn eigen school, omdat daar mijn betrokkenheid nog groter is. Binnen de MR worden schoolontwikkelingen besproken. Ik vind het belangrijk om samen met collega’s, ouders en directie hierover kritisch en opbouwend mee te denken en op die manier een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs zowel voor kinderen, ouders als personeel.
Mijn naam is Edwin Ermers en ik werk als vakleerkracht bewegingsonderwijs bij Hub Noord Brabant locatie Rosmalen. Ik ben getrouwd en heb een dochter.
 
De reden dat ik in de MR zit is om op de hoogte blijven van alle actuele dingen die er spelen op school en om op te komen voor de belangen van de leerlingen en het personeel. Als gymleerkracht zie ik zeer veel verschillende leerlingen en klassen en heb ik, denk ik, een aardig beeld van de school in zijn geheel.  

                                                          ---------------------------------------

Onze MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom als u hier belangstelling voor heeft. Via de nieuwsbrief en de website van de school, houden we u op de hoogte over belangrijke zaken die in de MR-vergaderingen aan bod zijn gekomen.

 
De notulen worden na elke vergadering op deze site geplaatst.
Klik hier voor de notulen MR van 23-01-2018
Klik hier voor de notulen MR van 26-09-2017.
Klik hier voor de notulen MR van 20-04-2017.
Klik hier voor de notulen MR van 08-03-2017.

Klik hier voor de notulen MR en OC van 24-01-2017
 
Klik hier voor het jaarverslag MR 2016-2017