Hub Noord-Brabant
 

In samenwerking met de bibliotheek Den Bosch is een professionele schoolbibliotheek gerealiseerd op beide locaties. De leerlingen kunnen op school boeken lenen met een eigen pasje. 
 
Onze bibliotheek wordt gerund door ouders in samenwerking met werkteam Bieb (coördinator Linza van Aerle) en leesconsulent Ilona van der Heijden, die het team begeleidt bij leesbevorderingsactiviteiten. 
 
Met de insteek “breng het kind niet naar het boek, maar het boek naar het kind” wordt lezen voor onze leerlingen nog aantrekkelijker gemaakt!
 
    
 
 Klik hier voor de openingstijden met de vrijwilligers.