Hub Noord-Brabant
 

Vakantierooster en studiedagen

Let erop of uw kind in het nieuwe schooljaar een VSO-leerling is geworden.

 Vakantierooster
 Herfstvakantie  14 t/m 18 oktober 2019
 Kerstvakantie  23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 28 februari 2020
 2e Paasdag  13 april 2020
 Meivakantie  20 april t/m 1 mei 2020
 Bevrijdingsdag  5 mei 2020
 Hemelvaart + dag na Hemelvaart  21 en 22 mei 2020
 2e Pinksterdag  1 juni 2020
 Zomervakantie  13 juli t/m 21 augustus 2020
   
 Studiedagen 
 Woensdag 2 oktober 2019                            alle leerlingen vrij
 Maandag 20 januari 2020  alle leerlingen vrij
 Vrijdag 3 juli 2020 (personeelsdag)                               alle leerlingen vrij
   
 Extra vrije dag voor SO-leerlingen
 Vrijdag 6 december 2019  SO-leerlingen vrij ⇒ VSO-leerlingen naar school
 Vrijdag 27 maart 2020  SO-leerlingen vrij ⇒ VSO-leerlingen naar school
 Maandag 8 juni 2020  SO-leerlingen vrij ⇒ VSO-leerlingen naar school