Hub Noord-Brabant
 

Vakantierooster en studiedagen

Let erop of uw kind in het nieuwe schooljaar een VSO-leerling is geworden.

 Vakantierooster
 Herfstvakantie  15 t/m 19 oktober 2018
 Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019
 Voorjaarsvakantie  4 t/m 8 maart 2019
 2e Paasdag  22 april 2019
 Meivakantie  23 april t/m 3 mei 2019
 Hemelvaart  30 + 31 mei 2019
 2e Pinksterdag  10 juni 2019
 Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2019
   
 Studiedagen 
 Woensdag 3 oktober 2018                             alle leerlingen vrij
 Vrijdag 11 januari 2019   alle leerlingen vrij
 Woensdag 20 februari 2019  alle leerlingen vrij
 Maandag 1 april 2019  alle leerlingen vrij
 Vrijdag 28 juni 2018 (personeelsdag)                               alle leerlingen vrij
   
 Extra vrije dag voor SO-leerlingen
 Donderdag 6 december 2018  SO-leerlingen vrij ⇒ VSO-leerlingen naar school
 Maandag 3 juni 2019  SO-leerlingen vrij ⇒ VSO-leerlingen naar school
   
   
Vakantierooster 2019-2020