Hub Noord-Brabant
 

 

Zorg

 
Centrum indicatiestelling zorg  CIZ
Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD
Herlaarhof  (Centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie) Herlaarhof 
Kentalis (voor mensen met een beperking in horen of communiceren) Kentalis
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapt kind NSGK
Stichting MEE MEE
Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving Cello
Zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking Dichterbij
Zorg- en ondersteuningsaanbod voor mensen met een beperking Koraalgroep
   

Informatief

 
Bijzondere broer of zus Brusje
ICT en handicap, ondersteuning voor mensen met een functiebeperking ICT
Kindertelefoon Kindertelefoon
Opvoedadvies Opvoedadvies
Publieke organisatie voor onderwijs en ICT Sien
Vrijetijdsclub voor kinderen/jongeren met een beperking Okido
Met je kind naar het ziekenhuis Platform VG
   

Verenigingen

 
Down Syndroom Downsyndroom
Epilepsievereniging Epilepsie
Nederlandse Vereniging voor Autisme Autisme
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Gehandicaptenzorg
   

Instanties en organisaties

 
Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs LECSO
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ministerie
Onderwijsinspectie Onderwijsinspectie
Onderwijs Brabant Onderwijsbrabant
Passend Onderwijs Passendonderwijs