Hub Noord-Brabant
 

Onze oudercommissie bestaat op dit moment uit 8 leden. De ouders vertegenwoordigen alle afdelingen en denken positief kritisch mee over verschillende zaken binnen de school.

Ongeveer 5 keer per jaar is er een vergadering waarbij de directeur en de teamleiders aanwezig zijn.

Ook maakt de oudercommissie een begroting van de besteding van de ouderbijdrage en controleert mede de uitgaven. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met ouders en stellen het zeer op prijs dat er positief kritisch meegedacht wordt over hoe de school het onderwijs aan onze leerlingen vormgeeft.

De ouders in de ouderscommissie (OC) zijn:

Achterste rij van links naar rechts:

Diana Hooijmans, Lucia Cissen, Irma van den Hurk, Marian van de Laar (oud lid), Liesbeth van Herk-Muskens
 
Voorste rij van links naar rechts:
Danielle Leenders, Anouk van der Gun (oud voorzitter), Ellen Ruis
 
Niet op de foto: Houria el Barkani

 

Onderstaande ouder (overige ouders volgen) stelt zich voor:

Hallo, mijn naam is Irma van den Hurk en ik ben de moeder van Teun en Guus. Guus (5) gaat naar regulier onderwijs. Zijn grote broer Teun (7) heeft autisme en zit sinds september 2014 helemaal op zijn plek op de Hub school Rosmalen.

Meteen ben ik lid geworden van de OC omdat ik graag betrokken ben bij de school van mijn kinderen, wat in het geval van speciaal onderwijs niet vanzelfsprekend is.

Als lid van de OC denk ik graag mee over met name praktische zaken binnen het onderwijs. Ik vind het fijn om op deze manier iets voor de school te kunnen betekenen.