Route dagbesteding

Binnen arbeidstoeleiding onderscheiden wij twee routes: de route arbeidstoeleiding en de route dagbesteding. Deze routes sluiten aan bij onze leerlingen: een deel van hen gaat straks (beschut) arbeid verrichten, een ander deel komt het best tot zijn recht op een dagbestedingsplek.

De route dagbesteding start als de leerling de leeftijd van ongeveer 16,5 jaar bereikt. De stagecoach zoekt samen met ouders en vakleraren naar een goede, passende plek in de maatschappij. De leerlingen die de route dagbesteding volgen, gaan bijvoorbeeld binnen een dagbestedingsplek assisteren in een keuken of maken er creatieve producten zoals kaarsen of kaarten. De stagecoaches leveren maatwerk en hebben oog voor talenten.