Hub Noord-Brabant
 

Leerlingenzorg

Opbrengstgericht werken

Ook in het speciaal onderwijs wordt steeds meer belang gesteld in het meten en analyseren van de opbrengsten. Bij Hub Noord Brabant locatie Oss maken we hiervoor gebruik van methodegebonden en methode-onafhankelijke (CITO) toetsen. De toetsen worden gebruikt om de vorderingen van leerlingen te meten en naar aanleiding daarvan het vervolgaanbod te bepalen.

De CITO toetsen leveren daarnaast een onafhankelijke beoordeling die we gebruiken om de resultaten op langere termijn te bekijken. Met leerkrachten en in de PIM (psycholoog, IB-er, management) wordt besproken hoe leerlingen presteren, wat oorzaken daarvoor zijn en welke stappen vervolgens gezet moeten worden in het klas- en schoolaanbod.