Hub Noord-Brabant
 

Commissie van Begeleiding

De CvB heeft de volgende leden: de directeur, de psycholoog, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, de teamleider en de intern begeleider.

In de CvB worden nieuwe leerlingen én de onderzoeken die daarmee samenhangen besproken. Daarnaast worden er beleidsstukken gemaakt en bijgesteld. Als er speciale zorgen zijn rond een leerling van de school, kan deze leerling worden ingebracht. De leden van de CvB kunnen vanuit hun expertise naar de zorgvraag kijken en mogelijke behandelplannen vorm geven. De CvB komt gemiddeld 8 keer per schooljaar bij elkaar.