Hub Noord-Brabant
 

PIM

De PIM (psycholoog, intern begeleider, management) heeft een belangrijke functie op onze school. In de PIM worden namelijk alle leerlingen besproken waarover zorgen zijn, waarover de leerkracht vragen heeft, waarbij externe hulp nodig is maar ook waarvoor muziektherapie is aangevraagd.

Eens in de twee weken komt de PIM bij elkaar om niet alleen de leerlingen te bespreken maar ook alle andere aan zorg / onderwijskundige ontwikkelingen /opbrengstgerichte gerelateerde onderwerpen te bespreken.