Hub Noord-Brabant
 

Schoolverlaters

De laatste jaren van het onderwijs bij Hub Noord Brabant Oss wordt door de school, samen met de ouders en de medewerkers van het Dienstencentrum, veel aandacht besteed aan het vinden van de juiste (werk)plek na het schoolverlaten. De (werk)plekken na het schoolverlaten zijn te verdelen in vijf uitstroomniveaus:

  • 1. Belevingsgericht dagbesteding.
  • 2. Taakgerichte en activerende dagbesteding.
  • 3. Arbeidsmatige dagbesteding.
    Voor alle dagbestedingen is een indicatie nodig (WLZ-indicatie, Wmo-indicatie of een jeugdwet indicatie). De leerling kan bij uitstroom een uitkering aanvragen; een Wajong uitkering (UWV) of een bijstandsuitkering (gemeente)
  • 4. Beschut werk (dit kan bijvoorbeeld bij IBN), de indicatie beschut werk wordt door het UWV beoordeeld. De leerling ontvangt bij uitstroom salaris.
  • 5. Werken in een regulier bedrijf met loonkostensubsidie en jobcoaching.
  • 6. Vervolgonderwijs; mbo-entree.

In onderstaand schema ziet u de uitstroomgegevens van onze leerlingen de afgelopen jaren.

  1 2 3 4 5 Anders
2018/2019 0 2 6 2 1 2
2017/2018 2 1 8 1 0 6
2016/2017 0 3 9 2 0 3
2015/2016 0 5 3 2 1 5
2014/2015 0 1 4 3 2 4
2013/2014 0 5 5 3 0 1
2012/2013 1 3 9 2 0 1