Hub Noord-Brabant
 

MR

Elke school beschikt over een Medezeggenschapsraad. Als het gaat om belangrijke beslissingen die het schoolbestuur moet nemen voor de school, moet de MR instemming of advies geven.

Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. 

Onze MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom als u hier belangstelling voor heeft.

Vertegenwoordiging ouders:

Personeelsleden:

Hier vindt u de verslagen van de MR vergaderingen: