Hub Noord-Brabant
 

Wie zijn wij

De voornaamste doelstellingen en taken van de school zijn om, in samenspraak met ouders/verzorgers:

* Bij iedere leerling zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te ontwikkelen, passend bij zijn/haar capaciteiten en interesses, opdat leerlingen zo zelfstandig, gelukkig en zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. De kennis en vaardigheden betreffen de zogenaamde schoolse vakken en vormingsgebieden (AVO, algemeen vormend onderwijs), alsmede zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, praktisch–technische vaardigheden, persoonlijke verzorging, arbeidsmatige vaardigheden, sociale vaardigheden, oriëntatie in de maatschappij, huishoudelijke vaardigheden. Zo zal een aantal leerlingen bijvoorbeeld kunnen leren lezen en schrijven en een aantal zal dat niet kunnen. In die situaties proberen we de leerlingen met andere hulpmiddelen zoals onder andere picto’s zo goed mogelijk wegwijs te laten worden in onze ‘geletterde’ wereld.

* Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door een duidelijke, gestructureerde benadering en een open sfeer, waarin het belangrijk is dat de kinderen en jongeren zich prettig voelen. Tijdens hun verblijf op onze school proberen we elk kind/jongere onderwijs te bieden dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden, ze daarin uit te dagen en op die manier de beste mogelijkheden voor dat kind/die jongere te realiseren.

* Proberen aan te sluiten op de behoeften van competentie, autonomie en relatie (adaptief onderwijs). Vergroting van de autonomie van de leerlingen is een van onze werkpunten en we stimuleren het zelfstandig werken binnen de groepen en de school. De school hanteert een volgsysteem aan de hand waarvan we werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. In de schoolgids leest u er wat meer over. We vinden het belangrijk om ons onderwijs te realiseren in samenspraak met ouders/ verzorgers. De school heeft de ondersteuning van de ouders/verzorgers nodig.