Hub Noord-Brabant
 

Aanmeldingen

Als al vroeg duidelijk is dat uw kind (nog) niet naar de reguliere basisschool kan gaan en dat uw kind wordt doorverwezen naar het speciaal onderwijs (SO)  of dat uw kind wordt doorverwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dan is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband (SWV) nodig. Dit geldt ook als u uw kind direct bij een school aanmeldt.

De school waar u uw kind aanmeldt gaat dan samen met u bekijken of deze school een passende plek voor uw kind is. De school of de verwijzende school/(medisch) kinderdagverblijf vraagt in nauw overleg met u en het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan voor het speciaal onderwijs.

Echter, als uw kind door een reguliere basisschool of (medisch) kinderdagverblijf wordt doorverwezen naar speciaal onderwijs, dan vraagt de reguliere basisschool of het (medisch) kinderdagverblijf de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband.

Is voor uw kind een overstap van een reguliere school naar speciale school nodig?

Als uw kind op een gewone school zit en dit ook met extra ondersteuninig niet voldoende is, kan school in afstemming met ouders, een plaatsing op het speciaal onderwijs aanvragen. De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor zolang dit nodig is.

Indien u overweegt uw kind op onze school aan te willen melden, dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken voor een gesprek en een rondleiding met Mw. Hanneke Tonies h.tonies@hubnoordbrabant.nl of telefonisch contact opnemen met 0412-623512