Hub Noord-Brabant
 

therapiën-en-specialisten

Logopedie

Veel leerlingen van de school hebben logopedie nodig. Op indicatie van de Commissie van Begeleiding en advies van de logopediste Jolanda Roosen, krijgt een aantal leerlingen een of twee keer per week logopedische therapie. Dat kan individueel of in kleine groepjes. Daarnaast verzorgt de logopediste ook klassikale lessen en geeft ze adviezen aan de collega’s in de groep.

Jolanda is ook sensorisch therapeut en geeft in die functie tips en adviezen aan de klassenleiding als het gaat om leerlingen met specifieke sensorische hulpvragen.

Psycholoog

Angela Ebberink is bij ons werkzaam als pyscholoog. Angela is deelnemer van de PIM en CvB en heeft daarnaast specifieke taken rondom de leerlingen. Zo verzorgt zij de psychologische onderzoeken en verslagen, de gemeenschappelijke rapporten en ontwikkelingsperspectieven van nieuwe leerlingen en is zij op aanvraag beschikbaar voor o.a. observaties en extra onderzoek wanneer daar in de klas aanleiding voor is gezien.

Kinderoefentherapeuten

Hanneke de Munnik en haar medewerkster Amy van Noort zijn als kinderoefentherapeuten  en oefentherapeuten Cesar  verbonden aan Hub Noord-Brabant locatie Oss.  Zij hebben een ruimte in het gebouw tot hun beschikking en kunnen tijdens schooltijden werken met leerlingen aan motorische hulpvragen . 
Op advies van de commissie van begeleiding of na bespreking in de Pim kan een motorisch onderzoek worden uitgevoerd waarna besloten kan worden tot behandeling.  Dit is ook mogelijk na een verwijzing van de huisarts en/of behandelend specialist. De vergoeding van het onderzoek en/of  de behandeling loopt via de zorgverzekeraar.  
 

Motorische remedial teaching (MRT)

De vakleerkracht gymnastiek (Kiki Brenders) heeft zich verder bekwaamd in de motoriek van kinderen met de studie motorische remedial teaching. Wanneer er rondom een leerling specifieke vragen zijn gericht op één onderdeel van de motoriek, kan Kiki deze leerling individuele begeleiding geven. Tijdens deze begeleiding wordt er intensief geoefend met als doel het verbeteren van dat specifieke motorische probleem.

PGB / ZIK-kers

Een aantal leerlingen op onze school hebben dusdanige hulpvragen of zorg nodig dat er, samen met ouders, is besloten tot het inzetten van extra individuele begeleiding. Deze extra begeleiding kan gegeven worden vanuit PGB maar vaker vanuit Zorg in de Klas.

Deze zorgaanvragen worden door het CIZ behandeld en toegekend, waarna een zorgkantoor (Cello of Kleur) wordt ingeschakeld om de benodigde zorg te leveren. Er is intensief contact tussen school, zorgkantoor en ouders om de doelen voor extra individuele zorg te bespreken en uit te voeren.

Specialisaties van teamleden

Binnen het team hebben we een aantal leerkrachten/assistentes die op één of meer gebieden gespecialiseerd zijn. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld: autisme, het jonge kind, sensorische problematiek, trainers in Rots en Water

Zij hebben hiervoor een cursus of opleiding gevolgd en zijn binnen de school beschikbaar als specialist. Zij worden gevraagd mee te denken bij specifieke problemen van leerlingen en samen met de leerkracht tot een aanpak te komen waarbij de leerling het meest gebaat is.